sobota, 25 maja 2013

LEGO NINJAGO 9457 NISZCZĄCA KULA OGNIOKŁALEGO NINJAGO 9457 NISZCZĄCA KULA OGNIOKŁA

LEGO NINJAGO 9440 ŚWIĄTYNIA VENOMARILEGO NINJAGO 9440 ŚWIĄTYNIA VENOMARI